1. Kömür Eylem Planı Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

1. Kömür Eylem Planı Çalıştayına Ait Sonuç Bildirgesi 28.11.2016 Tarihinde Açıklanmıştır.

Sonuç Bildirgesi

Ülkemizin artan enerji talebinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanması kalkınmamız için önem arz etmektedir.

Yerli kömür kaynaklarımızın elektrik üretimindeki payı azami seviyeye yükseltilmelidir. Sürdürülebilir bir kalkınma ve yönetilebilir bir bütçe açığı için enerji ithalatımız olabildiğince azaltılmalıdır.

Bu kapsamda yerli kömürden elektrik üretimi ve madenciliğin önündeki idari , mali ve hukuki sorunların kaldırılması gereklidir. Mevcut ve yeni yatırımlarımızın daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle gerçekleştirilebilmesi için ;

1-Madencilik ve termik santral yatırımı için alınması gerekli izin , ruhsat , lisans ve benzeri işlemler için ilgili kamu idarelerinin bu süreçleri hızlandırması önem arz etmektedir. ÇED süreçleri de dahil kamu idarelerindeki işlemlerin daha kısa sürede neticelendirilmesi için tüm idari süreçlerin tekrar gözden geçirilmesi konusunda ilgili kamu idareleri nezdinde gerekli girişimler yapılacaktır.

2-Özellikle kamu tarafından belirlenen başta orman bedelleri olmak üzere bütün izin bedellerinin yüksekliği yatırımcıyı mali olarak zor durumda bırakmaktadır. Maden ve santralin yapım ve işletme süreçlerinde tahsil edilen izin bedellerinin yerli kömür yatırımları özelinde muafiyet veya kısmi muafiyetler araştırılıp ilgili kamu idarelerince mevzuatsal düzenleme yapılması konusunda gerekli girişimlerde bulunulacaktır .

3-Sondaj ve arama faaliyetlerinin yatırımcı için oluşturduğu riskin yönetilmesi için sektöre gerekli teşvikler sağlanmalıdır . Mevcut sondaj bilgileri de dahil yeni sondaj bilgilerinin yatırımcılarla paylaşılması için gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır .

Bildirgenin devamı için tıklayınız

Konu Başlıkları

1. Kömür Eylem Planı Çalıştayı Konu Başlıkları

 • Süreçteki Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Finansman ve Yatırım Modeli
 • Teknoloji
 • Potansiyel ve Yatırım Olanakları
 • Kömürü Anlatmak (Kömür Algısı)

Çalıştay Programı

1. Gün - 11 Kasım 2016 Cuma

 Kayıt ve Açılış Oturumu
      
            
 • 10:00 - 10:30

  Karşılama ve Kayıt

   

 • 10:30 - 12.00

  Açılış Konuşmaları

   

 • Sn. Muzaffer POLAT

  Kömür Üreticileri Derneği Başkanı

 • Sn. Zafer BENLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yrd.

 • Sn. Mustafa YILMAZ

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

 • Sn. Ziya ALTUNYALDIZ

  TBMM Komisyon Başkanı

 • Sn. Dr. Berat ALBAYRAK

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 • Sn. Bakana Anı Takdimi ve Aile Fotoğrafı

   

 • 12.00 - 14.00

  Öğle Yemeği

   

 Süreçteki Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 Moderatör : Oğuz GÜNER
 Raportör Barış BİLGEN & Veli DOĞAN
 • 14.00-14.10

  Selçuk ŞAHİN - KÖMÜRDER

  MadenciliKte Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 • 14.10 - 14.20

  Arzu ATİK - KOLİN

  Santral Yatırımlarındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 • 14.20 - 14.30

  Mehmet TOMBUL - MİGEM

  Madencilik Mevzuatı ve İzinler

 • 14.30 - 16.00

  Salon Görüşmeleri

   

 • 16.00 - 16.20

  Kahve Arası

   

 Finansman ve Yatırım Modeli
 Moderatör : Hüseyin KARATAŞ
 Raportör    : Metin AKTAN & Emin BİLEN
 • 16.20 - 16.30

  Ömer DEMİRHAN

  ETKB

 • 16.30 - 16.40

  Dr. Fehmi TANRISEVER

  Bilkent Üniversitesi

 • 16.40 - 16.50

  Karani GÜLEÇ

  FİNA Enerji

 • 16.50 - 17.00

  Murat YAVUZ

  Murel Yapı İnşaat

 • 17.00 - 18.20

  Salon Görüşmeleri

   

 • 19.00 - 21.00

  Gala Yemeği

   

Çalıştay Programı

2. Gün - 12 Kasım 2016 Cumartesi

 Teknoloji
 Moderatör : Dr.Selahattin ANAÇ
 Raportör    : Ali BORA & Emin BİLEN  
 • 09.15 - 09.25

  Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER

  Hacettepe Üniversitesi

 • 09.25 - 09.35

  K. Erdinç FIRAT

  EFOR

 • 09.35 - 09.45

  Savaş ŞAHİN

  Demir Export

 • 09.45 - 09.55

  Harun BİLİRGEN

  GENTEK

 • 09.55 - 10.45

  Salon Görüşmeleri

   

 • 10.45 - 11.00

  Kahve Arası

   

 Potansiyel ve Yatırım Olanakları
 Moderatör : Prof.Dr.Ahmet DEMİRCİ
 Raportör    : Yılmaz BULUT & Aykan DAŞKIN
 • 11.00 - 11.10

  Mustafa AKTAŞ - TKİ

  Türkiye'nin Potansiyeli ve Dünya

 • 11.10 - 11.20

  Dr.İlker ŞENGÜLER - MTA

  Ek Kaynaklar (Şeyl, Asfaltit, Leonardit)

 • 11.20 - 11.30

  Celal KOLOĞLU - KOLİN

  İmkanlar

 • 11.30 - 12.30

  Salon Görüşmeleri

   

 • 12.30 - 13.30

  Öğle Yemeği

   

 Kömürü Anlatmak (Kömür Algısı)
 Moderatör : Prof.Dr. Güven ÖNAL
 Raportör    : Dr.İlker ŞENGÜLER & Mustafa YAVUZ
 • 13.30 - 13.40

  Prof. Dr. Orhan KURAL

  Kömür ve Çevre

 • 13.40 - 13.50

  Sabri KARAHAN -Dama Mühendislik

  Bergama Örneğinde Halka İlişkiler

 • 13.50 - 14.00

  Sevda GÜNER - AYS Araştırma

  Yatırım ve İşletmecilikte Algı Yönetim

 • 14.00 - 15.30

  Salon Görüşmeleri

   

 • 15.30 - 15.40

  Kahve Arası

   

 KAPANIŞ
 15.40 - 16.00
 • 1.Kömür Eylem Planı Çalıştayı

  Sonuç Bildirgesi

 • Sn.Fatih DÖNMEZ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı

 • Sn.Zafer BENLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yrd.

 • Sn. Muzaffer POLAT

  Kömür Üreticileri Derneği Başkanı

Organizasyon Kurulu

1. Kömür Eylem Planı Çalıştayı Organizasyon Kurulu

Zafer BENLİ (Başkan) ETKB Müsteşar Yardımcısı
Dr. Zafer DEMİRCAN Enerji İşleri Genel Müdürü
Mustafa AKTAŞ T.K.İ. Genel Müdürü
Muzaffer ÇOBAN MİGEM Genel Müdür v.
Cengiz ERDEM M.T.A. Genel Müdür v.
Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER H.Ü. Maden İşletme ABD Başkanı
Muzaffer POLAT Kömür Üreticileri Derneği Başkanı
Halim DEMİRKAN (Çalıştay Sekreteri) Kömür Üreticileri Derneği Genel Sekreteri

Davetliler

1. Kömür Eylem Planı Çalıştayı Davetli Listesi

Bakanlıklar

Bakan Sayın Berat ALBAYRAK
Bakan Yardımcısı  
Müsteşar Sayın Fatih DÖNMEZ
Müsteşar Yardımcısı Sayın Abdullah TANCAN
Müsteşar Yardımcısı ve
Kömür Eylem Planı Çalıştayı
Organizasyon Kurulu Başkanı
Sayın Zafer BENLİ
Müsteşar Yardımcısı Sayın Doç. Dr.Abdülkerim YÖRÜKOĞLU
Bakan Danışmanı Sayın Tahsin YAZAN
Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Doğanbey AKGÜL
Enerji İşleri Genel Müdürü Sayın Zafer DEMİRCAN
Maden İşleri Genel Müdür V. Sayın Muzaffer ÇOBAN
M.T.A. Genel Müdürü V. Sayın Cengiz ERDEM
T.K.İ Genel Müdürü Sayın Mustafa AKTAŞ
T.T.K. Genel Müdürü V. Sayın Ercan GEBEŞ
E.Ü.A.Ş. Genel Müdürü Sayın Halil ALIŞ
ETİMADEN Genel Müdürü Sayın E. Yaşar BOSTANCI
Müsteşar Yardımcısı (İSG) Sayın Serhat AYRIM
Müsteşar Yardımcısı (Çalışma) Sayın Ali Kemal SAYIN
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müd. Sayın Tarkan ALPAY
Çalışma Genel Müdürü Sayın Nurcan ÖNDER
Müsteşar Yardımcısı Sayın İbrahim ÇİFTÇİ
Orman Genel Müdürü Sayın İsmail ÜZMEZ
Doğa Koruma ve Milli Parklar Gen. Müdürü Sayın Nurettin TAŞ
DSİ Genel Müdürü Sayın Murat ACU
Müsteşar Yardımcısı (ÇED) Sayın. Prof.Dr. Mehmet Emin BİRPINAR
ÇED Genel Müdürü Sayın M. Mustafa SATILMIŞ
Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sayın Muhammet ECEL
Tabiat Varlıklarını Koruma Gen. Müd. Sayın Kemalettin TEKİNSOY
Bitkisel Üretim Genel Müdürü V.Sayın Mesut AKDAMAR
Teşvik Uyg. ve Yabancı Sermaye Gen. Müd.Sayın Dr.Mehmet Yurdal ŞAHİN
Milli Emlak Genel MüdürüSayın Tufan BÜYÜKUZUN
Sanayi Genel MüdürüSayın Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN
Diğer Kurumlar

EPDK Başkanı Sayın Mustafa YILMAZ
EPDK Başkan Yardımcısı Sayın Tahsin YAZAR
EPDK Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı Sayın Hacı Ali ULUTAŞ
Hacettepe ÜniversitesiProf. Dr. Bahtiyar ÜNVER
İstanbul Teknik ÜniversitesiProf. Dr. Orhan KURAL
Bilkent ÜniversitesiDr. Fehmi TANRISEVER
KALKINMA BANKASI Genel Müdür Ahmet BUÇUKOĞLU
HALKBANK Yön. Kr. Baş. Recep Süleyman ÖZDİL
ZİRAAT BANKASI Genel Müdür Hüseyin AYDIN
VAKIFLAR BANKASI Yön. Kur. Başk. Ramazan GÜNDÜZ
ZİRAAT KATILIM Genel Müdür Osman ARSLAN
VAKIF KATILIM Genel Müdür İkram GÖKTAŞ
GARANTİ BANKASI Genel Müdür Ali Fuat ERBİL
AKBANK Genel Müdür Hakan BİNBAŞGİL
YAPI KREDİ BANKASI Genel Müdür H. Faik AÇIKALIN
FİBA BANK Yön. Kur. Başk. Hüsnü M. ÖZYEĞİN
Ali SAĞIR TKİ/KİAŞ
Mehmet TOMBUL MİGEM
Dr.İlker ŞENGÜLER MTA
Sabri KARAHAN DAMA MÜHENDİSLİK
Dr. Selahattin ANAÇ MİNERTOLIA
Veli DOĞAN POLİMETAL
Aykan DAŞKIN ARDEF
Sevda GÜNER APDM
Levent YENER TMD
Murat YAVUZ MUREL İNŞAAT
Kasım YÜKSEL EFOR
Erdinç FIRAT EFOR
Emin BİLEN EFOR
YMGV Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven ÖNAL
KÖMÜRDER Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Muzaffer POLAT
TMD Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Atılgan SÖKMEN
GEMAD Genç Madenciler Derneği Başkanı Cemil ÖKTEN
TENVA Türkiye Enerji Vakfı Başkanı Hasan KÖKTAŞ
Muzaffer POLAT Polat Madencilik
Nurullah ERCAN Ercan Şirketler Topluluğu
Ali ALTUNTAŞ Ercan Şirketler Topluluğu
Umut Haydar AKÇELİK Akçelik Mad. Tic. ve San. A.Ş.
Suat ÖZTORUN Akçelik Mad. Tic. ve San. A.Ş.
Enis SARILARLI Akçelik Mad. Tic. ve San. A.Ş.
Aytaç HAVAR Akçelik Mad. Tic. ve San. A.Ş.
Mehmet Doğan ATAY Atay Holding
Arif KURTEL İmbat Madencilik
Gökalp BÜYÜKYILDIZ İmbat Madencilik
Savaş ŞAHİN Demir Export
Cengiz ESENDEMİR CEN MA
Cemil ÖKTEN Mil-Ten
Mehmet Salih DEMİR Demir Madencilik
Metin DEMİR Demir Madencilik
Nuh BAŞ Demir Madencilik
Kemal DEĞİRMENDERELİ DE KUR
Selçuk ŞAHİN Grup İdeal
Murat KARAOĞUL Gediz A.Ş
Mustafa Murad KALAN Enerji
Erhan ORTAKÖYLÜ Şen Madencilik
Ayhan ERGENÇ Er Madencilik
Ramazan GÜR KAV Madencilik
Muhammet Murad BAL Balyak
Zafer GİRGİN Göral Madencilik
Hüseyin ACAR Hestaş Madencilik
Hurşit AKPINAR Özakpınar
Yağız EYÜBOĞLU KOÇ grubu
Murat ÖZYEĞİN Fina Enerji
Karani GÜLEÇ Polyak Eynez A.Ş.
Oytun KUTAY Polyak EYNEZ
Nihat ÖZDEMİR Limak Holding
Birol ERGÜVEN Limak Holding
Turgay CİNER Ciner Grup
Erhan AYGÜN Ciner Grup
Hacı Murat KIRAÇ Ciner Grup
Cevdet ÖZÇEVİK Ciner Grup
Ahmet ÇALIK Çalık Holding
Dr.Saim DİNÇ Çalık Enerji
Hikmet GÖKOĞLU Çalık Enerji
Tahir ÇELİK Çelikler Holding
Tarık ATAÇ Çelikler Holding
Serhat ÇEÇEN IC Holding
Zafer KURTUL Sabancı Holding
Mehmet GÖÇMEN Sabancı Holding
Cemil KAZANCI Aksa Enerji
Cüneyt UYGUN Aksa Enerji
Burak ALTAY ODAŞ Enerji
Süleyman SARI ODAŞ Enerji
Recep KONUK Anadolu Birlik Holding
Mesut DAL Anadolu Birlik Holding
Ali TUNÇEL Anadolu Birlik Holding
Mehmet HATTAT Hattat Enerji
Aziz MİMARLAR Hattat Enerji
Halil BEYENAL Hattat Enerji
Mustafa KÜRKAN Anadolu Enerji
Cemaleddin Rüştü EREL Holun Enerji
Hüseyin KARATAŞ Çolakoğlu Enerji
Bülent ENGİN İÇDAŞ
Ceyhan SALDANLI Bereket Enerji
Celal KOLOĞLU Kolin
Arzu ATİK Kolin
Ümit ÇEPNİ Hidro-Gen
Alican AKPINAR ESAN
Barış Baykal ÜNVER ESAN

VİDEOLAR

Çalıştay Videoları

İletişim

1. Kömür Eylem Planı Çalıştayı İletişim

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı

 • Adres
  Türk Ocağı Cd No:2
  06100 Çankaya - Ankara
 • Telefon
  +90 312 212 64 20
 • Bilgi Edinme
  Bilgi Edinme

Kömür Üreticileri
Derneği

 • Adres
  Paris Cd. No: 4/4 Kavaklıdere
  Çankaya - Ankara
 • Telefon
  +90 312 418 1849
 • Email
  info@komurder.org

Second Life Turizm
Organizasyon

Grand Cevahir Hotel

 • Adres
  Darülaceze Cad.
  No:9
  Şişli / İstanbul/Türkiye
 • Telefon
  +90 (212) 314 42 42 (pbx)
 • Email
  info@gch.com.tr